לקביעת פגישה לחצו כאן או התקשרו 054-9546900
הוזלת עלויות מימון
חדשות

בנק ישראל: פערים של עד 260% בין הבנקים בעמלות חשבון העו"ש


"העסקים הקטנים אחראים ל-50% מהתוצר העסקי - ומקבלים 22% מהאשראי הבנקאי" לפי התאחדות המלאכה והתעשייה, אפליית האשראי כלפי עסקים קטנים ובינוניים נמשכת למרות עלייה משמעותית ברווחי הבנקים ממגזר זה: "הממשלה והבנקים גוררים אותנו לשוק האפור"


ברצוננו לעדכן כי עדיין עומדים ברשות הקרנות למתן הלוואות בערבות מדינה והבנקים סכומי כסף גדולים מאוד ( בהיקף של מאות מיליוני שקלים) לחלוקה לעסקיםאשר עומדים בקריטריונים אותם קבעה המדינה (בין אם לקחו הלוואה בעבר ובין אם לא)


"כל פעם שאני בודק את חשבון הבנק - איני מחבב בנקים"נגיד בנק ישראל נגיד בנק ישראל מזהיר: "העברת ההחלטה המקצועית בעניין יציבות ותחרות בבנקים להכרעה פוליטית - סכנה למשק". לדבריו, "כל פעם שאני בודק את חשבון הבנק - אני לא מחבב אותם"


משרד התמ"ת מקל על העסקים הקטניםמגבש הצעת חוק לתשלום מע"מ רק לאחר קבלת מלוא סכום הקנייהפגישה ראשונה לבדיקת עמידה בקריטריונים למסלולי המימון השונים - חינם!
054-9546900

פתרונות פיננסים > תוכנית עסקית

תוכנית עסקית הינה כלי ניהולי הכרחי לעסק, בשלבים שונים בחיי העסק – בהקמה, בביצוע השקעה מהותית ובהרחבת העסק

 שלבי הכנת תוכנית עסקית:

לקביעת פגישה ראשונה ללא תשלום וללא כל התחייבות מלאו תיבה זו:

תוכנית עסקית

תוכנית עסקית

תוכנית עסקית הינה כלי ניהולי הכרחי לעסק, בשלבים שונים בחיי העסק – בהקמה, בביצוע השקעה מהותית, בבחינת מגמות וכיוונים של העסק.

התוכנית העיסקית מיועדת לשלושה גורמים עיקריים:

 • בעל העסק
 • בנק/קרנות
 • משקיע פוטנציאלי

תוכנית עסקית בנויה נכון יכולה להיות ההבדל בין הצלחה לבין כישלון עסקי.
משך הזמן הנדרש להכנת התוכנית העסקית הינה כחודש עד שלושה חודשים.

לבעל העסק

התוכנית העסקית הינה למעשה מסמך ניהולי המאפשר לבעל העסק להגדיר מטרות העסק והאופן להשגתם לרבות צרכי מימון נדרשים להשגת התוכנית.

תוכנית עסקית טובה תהיה כזו שתאפשר לבעל העסק לבצע בקרה חודשית/רבעונית ולהשוות בין התחזיות לתוצאות בפועל, תוך מדידת הסטיות וניתוחן. על סמך הניתוחים ניתן להסיק מסקנות לצמצום הסטיות במטרה לעמוד בהגדרות התוכנית העיסקית.

תוכנית עיסקית, רצוי ומומלץ שתיכתב ע"י גורם מקצועי מנוסה בכתיבת תוכניות בשיתוף בעל העסק, כך שבעל העסק יגדיר את היעדים להשגה, הדרכים וטווחי הזמן. בניית התוכנית בשיתוף בעל העסק, תביא לכך שהבקרה ע"י בעל העסק תהיה נכונה ויעילה.

לבנק/ לקרן ההלוואות

תנאי הכרחי כיום לקבלת הלוואה מקרן כל שהיא הינה הגשת תוכנית עסקית. בהשקעות מסיביות ומהלכים אסטרטגיים עשוי הבנק לדרוש תוכנית עסקית במטרה לבחון את כדאיות ההשקעה/המהלך האסטרטגי של העסק.


למשקיע פוטנציאלי

התוכנית העסקית מהווה בסיס ראשוני למשקיע פוטנציאלי, לבחינת הרעיון העיסקי ולהשוותו לעסקים אחרים בתחום ולחלופות השקעה אחרות.
אופן הכתיבה המקצועית, מהווה גורם כבד משקל המשפיע על החלטת המשקיע הפוטנציאלי, באם להמשיך בבחינת רעיון ההשקעה בעסק זה או אחר.

מבנה התכנית העסקית

אמנם תוכנית עסקית נכתבת עפ"י צורכי העסק, אך יחד עם זאת, כל תוכנית עסקית מחולקת לשניים:

 • החלק הטקסטואלי – בו מתואר במלל כל הנדרש בתוכנית (ראה מטה)
 • החלק הכלכלי/פיננסי – בו מתורגם החלק הטקסטואלי למספרים ותחזיות פיננסיות, לרבות משמעויות והשלכות כלכליות של התוכנית.

בחלק הטקסטואלי ניתן למצוא הפרקים הבאים:

1. תקציר מנהלים – תמצית התוכנית כולה, הרעיון העיסקי, תקציר תוצאות כלכליות וכו'. יש לזכור כי לא פעם, מסתפק קורא התוכנית בקריאת תקציר המנהלים בלבד. מסיבה זו חשוב שבפרק זה יבוא בבהירות תמצית התוכנית כולה.

2. תיאור העסק – היסטוריה (אם זה עסק קיים), מיקום, תחום פעילות, בעלי מניות, מגמות בתחום הפעילות וכו'.

3. מבנה ארגוני – מתאר את מבנה הניהול והתפעול בעסק, מחלקות, מספר עובדים בכל מחלקה, כפיפות וכו'.

4. המוצר/הרעיון העסקי – המוצר והרעיון העיסקי, יחודיותו, הצורך אותו הוא מספק בשוק, חסרונותיו, פתרונות לחסרונות.

5. הסביבה העסקית/שוק – ניתוח השוק והסביבה העיסקית בו פועל העסק, מהווה את הבסיס לזהוי פוטנציאל המוצר/הרעיון העיסקי לחדירה/צמיחה בשוק הרלוונטי.

6. תפעול וכ"א – הצגת המערך התפעולי של העסק וההתאמה שלו להשגת מטרות התכנית.

בחלק הכלכלי/פיננסי של התוכנית ניתן למצוא את הפרקים הבאים:

 1. פריסת דוחת רווח והפסד של שלוש השנים האחרונות של העסק
 2. פריסת מאזני החברה של שלוש השנים האחרונות
 3. ניתוח דוחות כספיים
 4. תקציב לשנת עבודה הבאה – כולל תחזית רווח והפסד לשנה
 5. ניתוח נקודת איזון
 6. ערך נוכחי נקי
 7. תחזית רווח והפסד למספר שנים
 8. ניתוחי רגישות
 9. ניתוח יכולת החזר

במידת הצורך, ניתן להרחיב את התוכנית העסקית שתכלול גם תוכנית שיווקית.
התכנית השיווקית מתארת את הדרכים להשגת יעדי המכירות שמוצגים בתוכנית, תקציבי שיווק, מערך שיווקי, פריסה שיווקית וכו'.

טלפון: 052-3071155 | פקס: 15349931173 | nofitbiz@gmail.com | כתובת. ת.ד. 5009, נופית 36001 | פיתוח ואופטימיזציה