לקביעת פגישה לחצו כאן או התקשרו 054-9546900
הוזלת עלויות מימון
חדשות

בנק ישראל: פערים של עד 260% בין הבנקים בעמלות חשבון העו"ש


"העסקים הקטנים אחראים ל-50% מהתוצר העסקי - ומקבלים 22% מהאשראי הבנקאי" לפי התאחדות המלאכה והתעשייה, אפליית האשראי כלפי עסקים קטנים ובינוניים נמשכת למרות עלייה משמעותית ברווחי הבנקים ממגזר זה: "הממשלה והבנקים גוררים אותנו לשוק האפור"


ברצוננו לעדכן כי עדיין עומדים ברשות הקרנות למתן הלוואות בערבות מדינה והבנקים סכומי כסף גדולים מאוד ( בהיקף של מאות מיליוני שקלים) לחלוקה לעסקיםאשר עומדים בקריטריונים אותם קבעה המדינה (בין אם לקחו הלוואה בעבר ובין אם לא)


"כל פעם שאני בודק את חשבון הבנק - איני מחבב בנקים"נגיד בנק ישראל נגיד בנק ישראל מזהיר: "העברת ההחלטה המקצועית בעניין יציבות ותחרות בבנקים להכרעה פוליטית - סכנה למשק". לדבריו, "כל פעם שאני בודק את חשבון הבנק - אני לא מחבב אותם"


משרד התמ"ת מקל על העסקים הקטניםמגבש הצעת חוק לתשלום מע"מ רק לאחר קבלת מלוא סכום הקנייהפגישה ראשונה לבדיקת עמידה בקריטריונים למסלולי המימון השונים - חינם!
054-9546900

פתרונות פיננסים > הערכת שווי חברה

במהלך עבודתנו ערכנו הערכות שווי רבות לגופים עסקיים מגוונים במשק. "הערכת שווי" הינה למעשה חוות דעת של גורם מקצועי לגבי שווי עסק/נכס נדל"ני/ציוד וכו'.

על בסיס הערכת שווי זו, באם היא מקובלת על שני הצדדים, ניתן לבצע "עיסקה" או להישען עליה כבטוחה לגוף פיננסי

לקביעת פגישה ראשונה ללא תשלום וללא כל התחייבות מלאו תיבה זו:

הערכת שווי עסק

הערכת שווי עסק

ישנן מספר גישות לביצוע הערכת שווי עסק

הבחירה בשיטה הנכונה לביצוע הערכת השווי קשורה בעיקר לאופי פעילות החברה ולשלב בו נמצאת החברה בהתפתחותה העיסקית.

שימוש בשיטות שונות עשוי להביא להערכות שווי שונות ויותר מכך, שימוש באותה שיטה ע"י מעריכים שונים יכול להביא להערכת שווי שונות, עקב שימוש בהנחות בסיס שונות. לפיכך, ביצוע הערכת שווי דורשת הבנה עמוקה והכרה טובה את תחום פעילות העסק ואת הענף.

שיטות הערכת השווי הנפוצות הן:

  • הערכת שווי נכסי – לפיה אומדים את שווי כל הנכסים, וממנה מנכים את כל ההתחייבויות הנוכחיות והצפויות. חיסרון בולט של שיטה זו שהיא מתעלמת מכל הרווחים הצפויים או מביצוע השקעות צפויות. מתאימה בעיקר לעסק דועך, בסכנת קיום שלא אמור להפיק רווחים עתידיים מהמשך פעילותו
  • הערכת שווי בשיטת המכפיל – שיטה פשוטה, לפיה נקבע שווי החברה על פי מכפיל מאפיין בסקטור בו פועל העסק, דהיינו שווי החברה יהיה הרווח מוכפל במכפיל זה. מכפיל זה משקף תוך כמה זמן אדם או גוף הרוכש עסק זה יחזיר את השקעתו חזרה
  • היוון תזרים מזומנים – לפיה מעריכים את כל תקבולי תזרימי המזומנים הצפויים לעסק מפעילותו, לרבות פעילות עתידית בטווח הרחוק ומהוונים את כל זרמי המזומנים. השיטה דורשת ניתוח עיסקי מקצועי. שיטה זו מתאימה לעסק בצמיחה שדוחותיו הכספיים הנוכחיים אינם משקפים את פוטנציאל הרווח, מסיבות שונות.

טלפון: 052-3071155 | פקס: 15349931173 | nofitbiz@gmail.com | כתובת. ת.ד. 5009, נופית 36001 | פיתוח ואופטימיזציה