לקביעת פגישה לחצו כאן או התקשרו 054-9546900
הוזלת עלויות מימון
חדשות

בנק ישראל: פערים של עד 260% בין הבנקים בעמלות חשבון העו"ש


"העסקים הקטנים אחראים ל-50% מהתוצר העסקי - ומקבלים 22% מהאשראי הבנקאי" לפי התאחדות המלאכה והתעשייה, אפליית האשראי כלפי עסקים קטנים ובינוניים נמשכת למרות עלייה משמעותית ברווחי הבנקים ממגזר זה: "הממשלה והבנקים גוררים אותנו לשוק האפור"


ברצוננו לעדכן כי עדיין עומדים ברשות הקרנות למתן הלוואות בערבות מדינה והבנקים סכומי כסף גדולים מאוד ( בהיקף של מאות מיליוני שקלים) לחלוקה לעסקיםאשר עומדים בקריטריונים אותם קבעה המדינה (בין אם לקחו הלוואה בעבר ובין אם לא)


"כל פעם שאני בודק את חשבון הבנק - איני מחבב בנקים"נגיד בנק ישראל נגיד בנק ישראל מזהיר: "העברת ההחלטה המקצועית בעניין יציבות ותחרות בבנקים להכרעה פוליטית - סכנה למשק". לדבריו, "כל פעם שאני בודק את חשבון הבנק - אני לא מחבב אותם"


משרד התמ"ת מקל על העסקים הקטניםמגבש הצעת חוק לתשלום מע"מ רק לאחר קבלת מלוא סכום הקנייהפגישה ראשונה לבדיקת עמידה בקריטריונים למסלולי המימון השונים - חינם!
054-9546900

פתרונות פיננסים > דוחות אבחון

במסגרת פעילותינו ביצענו עשרות אבחונים לעסקים. דוח האבחון המבוצע על ידנו

הינו ניתוח העסק במטודת עבודה ייחודית, שבסיומה ניתן להצביע על בעיות העסק והצעות לפתרונן.

לקביעת פגישה ראשונה ללא תשלום וללא כל התחייבות מלאו תיבה זו:

דוחות אבחון

אבחון

חלק חשוב, ייתכן אף החשוב ביותר, בניתוח העסק טרם מהלך של ליווי שוטף, הינו האבחון.

אנו מספקים כלי ייחודיי זה בשני אופנים:

דוח אבחון פיננסי הכולל

 • פריסת דוחות כספיים של העסק – מאזנים ורווח והפסד (לפחות שלוש השנים האחרונות)
 • ניתוח תוצאות הפעילות
 • זיהוי בעיות/מגמות כלכליות
 • ניתוח דוחות רווח והפסד
 • ניתוח מאזנים
 • ניתוח יחסי פעילות
 • ניתוח נקודת איזון של העסק
 • בניית תזרים מזומנים לטווח הקצר ולטווח הארוך
 • ניתוח צרכי המימון הנגזרים
 • ניתוח יכולת ההחזר לזמן ארוך של החברה

דוח אבחון מקיף הכולל

 • דוח אבחון פיננסי
 • תאור העסק
 • מבנה ארגוני
 • תאור מערך התפעול
 • הגדרת בעיות שנמצאו
 • המלצות לפיתרון בעיות
 • דרכים לפיתרון הבעיות תוך קביעת כל נושא באחריות מי ולוחות זמנים

טלפון: 052-3071155 | פקס: 15349931173 | nofitbiz@gmail.com | כתובת. ת.ד. 5009, נופית 36001 | פיתוח ואופטימיזציה