לקביעת פגישה לחצו כאן או התקשרו 054-9546900
הוזלת עלויות מימון
חדשות

בנק ישראל: פערים של עד 260% בין הבנקים בעמלות חשבון העו"ש


"העסקים הקטנים אחראים ל-50% מהתוצר העסקי - ומקבלים 22% מהאשראי הבנקאי" לפי התאחדות המלאכה והתעשייה, אפליית האשראי כלפי עסקים קטנים ובינוניים נמשכת למרות עלייה משמעותית ברווחי הבנקים ממגזר זה: "הממשלה והבנקים גוררים אותנו לשוק האפור"


ברצוננו לעדכן כי עדיין עומדים ברשות הקרנות למתן הלוואות בערבות מדינה והבנקים סכומי כסף גדולים מאוד ( בהיקף של מאות מיליוני שקלים) לחלוקה לעסקיםאשר עומדים בקריטריונים אותם קבעה המדינה (בין אם לקחו הלוואה בעבר ובין אם לא)


"כל פעם שאני בודק את חשבון הבנק - איני מחבב בנקים"נגיד בנק ישראל נגיד בנק ישראל מזהיר: "העברת ההחלטה המקצועית בעניין יציבות ותחרות בבנקים להכרעה פוליטית - סכנה למשק". לדבריו, "כל פעם שאני בודק את חשבון הבנק - אני לא מחבב אותם"


משרד התמ"ת מקל על העסקים הקטניםמגבש הצעת חוק לתשלום מע"מ רק לאחר קבלת מלוא סכום הקנייהפגישה ראשונה לבדיקת עמידה בקריטריונים למסלולי המימון השונים - חינם!
054-9546900

פתרונות פיננסים > קרנות

במסגרת פעילותינו טיפלנו וגייסנו מאות הלוואות בשנים האחרונות, הלוואות מבנקים, מקרנות בערבות המדינה מקרן "צפונה – דרומה לעסקים" ומגופים חוץ בנקאיים נוספים.

באמצעות קרנות אלו, ניתן לגייס הלוואות בריביות נמוכות יותר מהמקובל במערכת הבנקאית ובהקלה משמעותית בביטחונות הנדרשים לצורך הקמת ההלוואה.

תהליך קבלת הלוואה:

תהליך קבלת הלוואה אורך ממספר שבועות עד לחודש וחצי וכולל ארבעה שלבים עיקריים:

  • הכנת תוכנית עסקית
  • הגשת התוכנית לגוף הרלוונטי
  • בדיקה כלכלית של הגוף הרלוונטי
  • העלאת הבקשה לוועדה.

לקביעת פגישה ראשונה ללא תשלום וללא כל התחייבות מלאו תיבה זו:

קרנות

הלוואות

היקפי ההלוואה שניתן לקבל לעסק הבודד נעים בין 100 א' ₪ עד 8 מיליון ₪.

בין הקרנות הבולטות כמקורות מימון ניתן לציין את:

הקרן לעסקים קטנים - הלוואות לעסקים קיימים, מחזור מכירות שנתי עד 22 מיליון ₪ ולעסקים בהקמה, היקף המימון עד 750 א' ₪, ריבית פריים +3.5%, בטחונות נדרשים 70% בערבות המדינה, עד 30% מהלווה + ערבות בעלים אישית.

הקרן לעסקים בינוניים– הלוואות לעסקים קיימים, מחזור מכירות שנתי 22-100 מיליון ₪ , היקף מימון מקסימאלי של עד 8 מיליון ₪, בטחונות: 70% מגובה ההלוואה בערבות המדינה, עד 30% מהלווה + ערבות בעלים אישית.

קרן צפונה/דרומה לעסקים – לעסקים יצרניים בלבד בצפון הארץ ובדרומה, הלוואות עד 2 מיליון ₪, ריבית פריים + 0.5%, בטחונות נדרשים בשיעור של 40%.

קרן קורת - להקמה והרחבה של עסקים, מחזור מכירות עד 22 מיליון ₪, עד 70 עובדים, הלוואות עד 1,200,000 ₪ בשיעורי ריבית נמוכים, הקלה בביטחונות הנדרשים (ע"י ערבות הקרן), פריסת ההלוואה לתקופה ארוכה.

קרנות הסוכנות היהודית - להקמה והרחבה של עסקים, בפרט באזורי הפריפריה, הלוואות עד 300,000 ₪, בריבית של פריים+0.6%, עד 6 שנים כולל עד שנה גרייס, ביטחונות: עד 70% בערבות הקרן, היתרה עפ"י סיכום פרטני עם הבנק, 50% הנחה מעמלות עריכת מסמכי האשראי המקובלות בבנק.

קרן רש"י – להקמה והרחבה של עסקים בעלי מחזור שנתי עד 100,000 ₪ היקף מימון עד 70,000 ₪, תקופת החזר עד 30 חודשים, ללא ריבית, ביטחונות: עד 4 ערבים.

קרן סולם – להקמה והרחבה של עסקים, הלוואה מ- 30,000 עד 135,000 ₪, ריבית פריים+2%, תקופת החזר עד 5 שנים, בטחונות: 2 ערבים בעלי וותק מעל שנה ובעלי שכר של 5,000 ₪, 50% הנחה מעמלות עריכת מסמכי האשראי המקובלות בבנק.

קרנות נוספות – קיימות קרנות נוספות ייעודיות שנותנות הלוואות בהתאם לפילוח גיאוגרפי אופי פעילות, גיל, מוצא, וכו'.

כללי:

אין כמעט עסק חדש או עסק בתהליך של צמיחה שאינו נזקק למקורות מימון חיצוני, "הון זר". תפעול נכון של עסק מחייב תמהיל בין "הון עצמי" לבין "הון זר".


קבלת הלוואה נכונה, אינה בדרך כלל, תחום ההתמחות של בעלי העסק ולרוב מתקבלות הלוואות במחירי הון גבוהים יותר ממה שניתן להשיג באמצעות מומחה, מה שמשפיע על עלויות המימון העלולות להעיק על תוצאות הפעילות של העסק.


קיימים מסלולים שונים לקבלת הלוואות, לרבות קרנות יעודיות, עמותות, חברות ביטוח, פקטורינג ועוד, אולם הכלים המרכזיים בידי העסק הינם בנקים וקרנות בערבות המדינה.


ההלוואות ניתנות לעסק על סמך פרמטרים כלכליים וכרוכות,לרוב, בהגשת תוכנית עסקית.


ההלוואות הינן, בדרך כלל, להקמת עסק חדש, לגישור על פערי תשלום (הון חוזר) – הלוואות לטווח קצר או לביצוע השקעות – הלוואות לטווח ארוך.


כאשר העסק מבקש הלוואה, חשוב מאוד לסרוק את מקורות המימון הזמינים, להשוות ביניהן ולהתאים את ההלוואה – גודלה, תקופת ההחזר והמחיר (ריבית) לצרכי העסק.

אילו הלוואות לעסקים מקרנות ישנן?

כאמור, קיים מגוון רחב של מקורות מימון, כאשר המקור הראשון והמרכזי עליו חושב בעל העסק הינו הבנק בו מתנהלת הפעילות השוטפת שלו.

היתרון בהלוואות חוץ בנקאיות (קרנות, חברות ביטוח וכו') הינו בעובדה שהאובליגו בחשבון השוטף של החברה אינו מועמס ונותרת "יתרה לניצול" בבוא יום סגריר.
יתרון נוסף – בדרך כלל, ההלוואות מקרנות חיצוניות תהיינה במחירי הון נמוכים יותר מההלוואה הבנקאית הרגילה.

במטרה לעודד עסקים קטנים ובינוניים, העמידה הממשלה ערבויות לטובת הבנקים המלווים במסגרת קרנות אלה, הלוואות לעסקים. קבלת הלוואות אלה כרוכה בעמידה בקרטריונים מסוימים לרבות הגשת תוכנית עסקית.

קיראו על ניהול קרנות נאמנות בבית השקעות

טלפון: 052-3071155 | פקס: 15349931173 | nofitbiz@gmail.com | כתובת. ת.ד. 5009, נופית 36001 | פיתוח ואופטימיזציה