לקביעת פגישה לחצו כאן או התקשרו 054-9546900
הוזלת עלויות מימון
חדשות

בנק ישראל: פערים של עד 260% בין הבנקים בעמלות חשבון העו"ש


"העסקים הקטנים אחראים ל-50% מהתוצר העסקי - ומקבלים 22% מהאשראי הבנקאי" לפי התאחדות המלאכה והתעשייה, אפליית האשראי כלפי עסקים קטנים ובינוניים נמשכת למרות עלייה משמעותית ברווחי הבנקים ממגזר זה: "הממשלה והבנקים גוררים אותנו לשוק האפור"


ברצוננו לעדכן כי עדיין עומדים ברשות הקרנות למתן הלוואות בערבות מדינה והבנקים סכומי כסף גדולים מאוד ( בהיקף של מאות מיליוני שקלים) לחלוקה לעסקיםאשר עומדים בקריטריונים אותם קבעה המדינה (בין אם לקחו הלוואה בעבר ובין אם לא)


"כל פעם שאני בודק את חשבון הבנק - איני מחבב בנקים"נגיד בנק ישראל נגיד בנק ישראל מזהיר: "העברת ההחלטה המקצועית בעניין יציבות ותחרות בבנקים להכרעה פוליטית - סכנה למשק". לדבריו, "כל פעם שאני בודק את חשבון הבנק - אני לא מחבב אותם"


משרד התמ"ת מקל על העסקים הקטניםמגבש הצעת חוק לתשלום מע"מ רק לאחר קבלת מלוא סכום הקנייהפגישה ראשונה לבדיקת עמידה בקריטריונים למסלולי המימון השונים - חינם!
054-9546900

פתרונות פיננסים > קרנות > הקרן לעסקים בינוניים

במסגרת פעילותינו טיפלנו וגייסנו הלוואות מהקרן לעסקים בינוניים בערבות המדינה.

טרם הטיפול, אנו בודקים היתכנות קבלת הלוואה עפ"י תוצאות הפעילות ופרמטרים נוספים. הבדיקה הראשונית מתבצעת ללא תמורה.

תהליך:

תהליך קבלת הלוואה אורך ממספר שבועות עד לחודשיים וחצי וכולל חמישה שלבים עיקריים:

  1. בדיקה מקדמית – בדיקת התאמה למסגרת הקרן ותנאיה
  2. הכנת תוכנית עסקית
  3. הגשת התוכנית לגוף הרלוונטי
  4. בדיקה כלכלית של הגוף הרלוונטי
  5. העלאת הבקשה לוועדה

קרנות נוספים:

לקביעת פגישה ראשונה ללא תשלום וללא כל התחייבות מלאו תיבה זו:

הקרן לעסקים בינוניים

הלוואה מהקרן לעסקים בינוניים

מטרת הקרן לעסקים בינוניים

הקרן לעסקים בינוניים (הקרן לסיוע לעסקים) תעמיד הלוואות מדינה לעסקים בעלי פוטנציאל להתפתח וליצור מקומות עבודה חדשים והן מיועדות להרחבת העסקים, פיתוחם או תפעולם השוטף.


תנאי הקרן לעסקים בינוניים

סוג ההלוואה: מסלול השקעה, מסלול הון, מסלול משולב.
עובד עם בנק: פועלים, אוצר החייל ומרכנתיל דיסקונט.
היקף המימון: 500,000 ₪ עבור עסקים עם מחזור שנתי עד 10 מיליון ₪,
750,000 ₪ עבור עסקים עם מחזור שנתי 10-22 מיליון ₪.
עמלות: 500 ₪ עלות הבדיקה + 0.3% בגין ערבות מדינה.
היקף המימון: עסקיים בינוניים בעלי מחזור מכירות שנתי בין 22-100 מיליון ₪.
גובה ההלוואה הנערבת לא יעלה על 8% ממחזור המכירות האמור.
תקופת ההלוואה: עד חמש שנים, כולל תקופת גרייס של עד שנה.
ריבית: שיעור הריבית על ההלוואות הנערבות, לפי המסלולים השונים, יהיה כמקובל במערכת הבנקאית להלוואות מסוג זה, ויאושר ע"י ועדת הקרן.

התחייבות הלווה במסגרת קבלת ההלוואה

התחייבות בהלוואה לצורך הרחבת העסק

כתנאי למתן ההלוואה מסוג זה יידרש העסק טרם העמדת ההלוואה, להשקיע הון עצמי בגובה שלא יפחת מ-20% מסך הלוואה. הון עצמי משמעו הנפקת הון מניות או הלוואת בעלים נדחית לכל אורך חיי ההלוואה הנערבת. (יוצג אישור רו"ח) או הצגת חשבוניות.

העמדת בטחונות

לשם הגנה מחשיפה בהלוואות הנערבות רשאי הבנק לקבל מהלווה בטחונות שסכומן לא יעלה על 25% מגובה הלוואה בהתאם לנהלים המקובלים בבנק.


דרישות הסף

המדינה קובעת מספר דרישות מוקדמות לקבלת ההלוואה:

  • מחזור שנתי: עד100 מיליון ₪.
  • במסלול ההשקעות: השקעת הון העצמי של 20% מסך תוכנית ההשקעה.
  • העדר חובות שטרם הוסדרו לרשויות המס.
  • חשבונו של העסק או של מי מבעליו אינו מוגבל/מעוקל.
  • לא תינתן יותר מהלוואה אחת לאותו הגוף

 

טלפון: 052-3071155 | פקס: 15349931173 | nofitbiz@gmail.com | כתובת. ת.ד. 5009, נופית 36001 | פיתוח ואופטימיזציה